Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Ενδεικτικά το γραφείο μας παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
 • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
 • Ανακαινίσεις- Αναπαλαιώσεις Κτιρίων και Ξενοδοχειακών Μονάδων 
 • Στατικές Μελέτες
 • Επιβλέψεις Κατασκευών
 • Άδειες λειτουργίας Καταστημάτων - Επιχειρήσεων
 • Τακτοποίηση – Ρύθμιση - Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων
 • Τοπογραφικά Διαγράμματα Οικοπέδων
 • Έκδοση Πιστοποιητικών (Ενεργειακών, Νομιμότητας κ.λπ.)
 • Άδειες Μικρής Κλίμακας

Εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες το γραφείο μας διαθέτει ειδικό εξειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται με: 

 • την αγορά και πώληση ακινήτων πάντα με εχεμύθεια, άριστη οργάνωση και πολύτιμες τεχνικές συμβουλές αξιοποίησης ακινήτων. 
 • καθαριότητα - συντήρηση εξοχικών κατοικιών και περιβαλλόντων χώρων.