ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Εργοδότης: ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

Έργο: ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Θέση: ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΩΝ, Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Χρόνος μελέτης:  2016

Χρόνος κατασκευής : ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Κατηγορία Έργα σε εξέλιξη