ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) & ΠΙΣΙΝΑ

ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) & ΠΙΣΙΝΑ

Εργοδότης: Π. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Έργο: ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) & ΠΙΣΙΝΑ

Θέση: ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΩΝ, Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Χρόνος μελέτης:  2018

Χρόνος κατασκευής : ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Κατηγορία Έργα σε εξέλιξη