ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΣΟΦΙΤΑ & ΠΙΣΙΝΑ

Εργοδότης: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Έργο: ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΣΟΦΙΤΑ & ΠΙΣΙΝΑ

Θέση: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΑΧΛΑΔΑ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Χρόνος μελέτης:  2018

Χρόνος κατασκευής : ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Κατηγορία Έργα σε εξέλιξη