ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (ΠΥΛΩΤΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (ΠΥΛΩΤΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

Εργοδότης: ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΗΛΩ & ΘΑΝΑΣΗΣ

Έργο: ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (ΠΥΛΩΤΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

Θέση: ΟΔΟΣ ΠΥΡΓΟΥ,  ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Χρόνος μελέτης:  2016

Χρόνος κατασκευής : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Κατηγορία Έργα σε εξέλιξη