ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

Εργοδότης: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έργο: ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

Θέση: ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ , Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Χρόνος μελέτης:  2015

Χρόνος κατασκευής : ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Κατηγορία Έργα σε εξέλιξη