ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΣΟΦΙΤΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΣΟΦΙΤΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

Εργοδότης: ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Έργο: ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΣΟΦΙΤΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

Θέση: ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΣΣΩΝ,  Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Χρόνος μελέτης:  2017

Χρόνος κατασκευής : ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Κατηγορία Έργα σε εξέλιξη