ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

Εργοδότης: ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έργο: ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 

Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Δ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Χρόνος μελέτης:  2017

Χρόνος κατασκευής : ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Κατηγορία Έργα σε εξέλιξη