ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

Εργοδότης: ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Έργο: ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 

Θέση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ, Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Χρόνος μελέτης:  2016

Χρόνος κατασκευής : ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Κατηγορία Έργα σε εξέλιξη