ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Εργοδότης: ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Θέση: ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ, Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Χρόνος μελέτης:  2018

Χρόνος κατασκευής : ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Κατηγορία Έργα σε εξέλιξη