ΝΕΑ TΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΕΣΩΤ. ΕΞΩΣΤΗ (ΠΥΛΩΤΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

ΝΕΑ TΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΕΣΩΤ. ΕΞΩΣΤΗ (ΠΥΛΩΤΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

Εργοδότης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Έργο: ΝΕΑ TΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΕΣΩΤ. ΕΞΩΣΤΗ (ΠΥΛΩΤΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) 

Θέση: ΔΑΝΗΛΟΥ ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ & ΓΟΡΓΙΑ, ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Χρόνος μελέτης:  2017

Χρόνος κατασκευής : ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Κατηγορία Ιδιωτικά έργα