ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΙΣΙΝΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “LYTTOS BEACH HOTEL”

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΙΣΙΝΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “LYTTOS BEACH HOTEL”

Εργοδότης: Π. ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ  Α.Ε.

Έργο: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΙΣΙΝΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “LYTTOS BEACH HOTE”

Θέση: ANIΣΣΑΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ,  Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Χρόνος μελέτης:  2017

Χρόνος κατασκευής : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΟ

Κατηγορία Μελέτες