ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΤΕΝΝΙS ACADEMY) ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΤΕΝΝΙS ACADEMY) ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Εργοδότης: Π. ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ  Α.Ε.

Έργο: ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΤΕΝΝΙS ACADEMY) ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “LYTTOS BEACH HOTEL”  

Θέση: ANIΣΣΑΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ,  Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Χρόνος μελέτης:  2018

Χρόνος κατασκευής : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΟ

Κατηγορία Μελέτες