ΝΕΑ TΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (ΠΥΛΩΤΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

ΝΕΑ TΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (ΠΥΛΩΤΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

Εργοδότης: ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΝΕΟΝΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

Έργο: ΝΕΑ TΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (ΠΥΛΩΤΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

Θέση: ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ 37, ΚΑΜΙΝΙΑ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Χρόνος μελέτης:  2016

Χρόνος κατασκευής : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΟ 

Κατηγορία Μελέτες