ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

Εργοδότης: ΒΕΝΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

Έργο: ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

Θέση: ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΤΣΙΔΩΝ Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Χρόνος μελέτης:  2015

Χρόνος κατασκευής : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΟ

Κατηγορία Μελέτες