ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

Εργοδότης: ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

Έργο: ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 

Θέση: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΟΥΤΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Χρόνος μελέτης:  2012

Χρόνος κατασκευής : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΟ

Κατηγορία Μελέτες