ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “STAR BEACH”

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “STAR BEACH”

Εργοδότης: Π. ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ  Α.Ε.

Έργο: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “STAR BEACH”

Θέση: “BΛΥΧΑΔΑ»,  Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Χρόνος μελέτης:  2015

Χρόνος κατασκευής : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΟ

Κατηγορία Μελέτες