ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Εργοδότης: ΕΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Θέση: ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ, Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Χρόνος μελέτης:  2017

Χρόνος κατασκευής : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΟ

Κατηγορία Μελέτες