ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ “YIANNA CARAVEL”

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ “YIANNA CARAVEL”

Εργοδότης: ΑΦΟΙ ΤΖΩΡΑΚΗ Ο.Ε.

Έργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ “YIANNA CARAVEL”

Θέση: ΟΔΟΣ ΔΙΟΣ 20, ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Χρόνος μελέτης:  2017-2018

Kατάσταση κατασκευής : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΟ

Κατηγορία Μελέτες