ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ

ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ

Εργοδότης:  ΠΑΡΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Έργο: ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ  

Θέση:  ΧΕΡΟΝΗΣΟΣ, Δ.ΧΕΡΧΟΝΗΣΟΥ  

Χρόνος μελέτης:  2020 

Κατάσταση κατασκευής : ΣΕ ΕΞΕΛΗΞΗ 

Κατηγορία Ιδιωτικά έργα