ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ

Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ»

Θέση: Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Χρόνος κατασκευής : 2018

Κατηγορία Δημόσια έργα