ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ

Έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ»

Θέση: Δ. ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Χρόνος κατασκευής : 2013

Κατηγορία Δημόσια έργα