ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ

Έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ»

Θέση: Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Χρόνος κατασκευής : 2016

Κατηγορία Δημόσια έργα