ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΡΑΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΦΕΣ

Έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΡΑΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΦΕΣ»

Θέση: Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Χρόνος κατασκευής : 2015

Κατηγορία Δημόσια έργα