ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΟΔΕΛΕ

Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΟΔΕΛΕ»

Θέση: Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Χρόνος κατασκευής : 2018

Κατηγορία Δημόσια έργα