ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΠΙΣΙΝΑ

ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΠΙΣΙΝΑ

Εργοδότης: ΚΑΠΠΑ ΤΖΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Έργο: ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΠΙΣΙΝΑ

Θέση: «ΜΑΡΑΘΙΤΗΣ» ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Χρόνος μελέτης:  2018

Κατάσταση κατασκευής :  Περατωμένη

Κατηγορία Έργα μας